FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Виховна тема:

“Всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, формування соціально активної особистості через системне включення у процес соціальної взаємодії”.

Мета виховної роботи

Метою виховної роботи є виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, сімейними та патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатним до самоосвіти і самовдосконалення.

Завдання виховної роботи

Для досягнення цієї мети поставлені завдання:

- формування національної свідомості і людської гідності;

- формування політичної і правової культури (поваги до Конституції, законів України, державної символіки, правових норм тощо);

- формування усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та свободами і громадянською відповідальністю;

- виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання поваги до інших культур і традицій;

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування соціальної активності і професійної компетенції;

- формування екологічної культури учнів, розуміння необхідності гармонійних відносин з природою;

- розвиток естетичних потреб і почуттів, охорона й зміцнення фізичного, психічного здоров’я учнів;

- формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 596