FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Шкільний євроклуб "Concord Ukraine"

/Files/images/epe5ya6wlp4_2.jpg НАШ ДЕВІЗ——
Зібратися разом – початок.
Залишитись разом – прогрес.
—
Діяти разом – це успіх.


Керівник шкільного євроклубу


Гуренко Юлія Миколаївна/Files/images/z_079cec5e_1.jpg

Напрями роботи євроклубу
 • —Розширювати кругозір.
 • —Установлювати контакти з представниками інших країн, обмінюватися знаннями і досвідом, зміцнювати дружні стосунки, ділитися новими відкриттями і ідеями.
 • —Брати участь у міжнародних проектах.
 • —Проводити Дні культури та Дні міжнародної дружби.
 • —Виховувати толерантне відношення до інших народів.
 • —Розвивати особисті лідерські, комунікаційні навички і якості.
 • —Поширювати інформації про ЄС серед школярів.
 • Налагоджувати роботи в мережі євроклубів України та в міжнародній мережі євроклубів.
 • Організовувати та налагодження обмінів/листування зі школами європейских країн.
 • Брати участь у проведенні круглих столів,конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності школярів щодо принципів діяльності, ЄС та його структур.
 • Проводити зборів, зустрічей, конкурсів, і конференцій з метою обговорення актуальних проблем щодо ЄС.
 • —Співпрацювати з молодіжними громадськими організаціями як в Україні, так і за її кордонами.
 • —Сприяти вивченню іноземних мов краін-членів Євросюзу.
 • Підтримувати та зміцнювати єдиний дух євроклубівців шляхом проведення спільних проектів, акцій, зустрічей,свят, вихідних, канікул, виїзних засідань в інші області та країни за домовленістю
 • Готувати інформаційних стендів, білютенів, газет.
 • —Брати участь у міжнародних конкурсах та проектах.
 • —Брати участь у виставках, мистецьких заходах, присвячених Євросоюзу.
 • Готувати та проводити пізнавально – розважальних заходів для ознайомлення з культурою країн – членів Євросоюзу.
 • Сприяти вихованню учнівської молоді в дусі загальних європейських цінностей.

СТАТУТ ЄВРОКЛУБУ «CONCORD UKRAINE»

1.Загальні положення.

1.1.ГІМНАЗІЙНИЙ євроклуб створений з метою:

• формування в учнів демократичних цінностей, почуття європейської єдності;

• підготовки учнів до життя та праці в об’єднаній Європі;

• виховання молоді в дусі спільних європейських цінностей, встановлення

партнерських стосунків із європейськими молодіжними неполітичними організаціями;

• вивчення історії, культури, принципів функціонування європейських

інституцій, етапів економічного та політичного розвитку країн Європейського

Союзу;

• виховання лідерських якостей у молодого покоління;

• проведення тематичних заходів про країни ЄС;

• ознайомлення учнів із життям людей в інших країнах;

• заохочення до вивчення іноземних мов;

• налагодження контактів з іншими європейськими клубами в Україні та за кордоном;

• формування нового покоління свідомих європейців.

1.2. Основні завдання:

• проведення роботи по активізації навчального, творчого, наукового потенціалу учнів, розвитку й формування національної самосвідомості;

• накопичення та поширення інформації про Європейський Союз(історія, структура, сучасний стан розвитку) серед молоді;

• обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн-членів ЄС.

1.3. основні напрямки і форми роботи євроклубу:

• проведення дебатів на європейські теми;

• інформування шкільної й місцевої спільноти (стінгазети, статті європейської тематики);

• підготовка виставок на європейську тематику;

• святкування Дня Європи;

• організація презентацій, вечорів європейської поезії;

• проведення наукових конференцій; підготовка та проведення членами євроклубу лекцій для учнів шкіл;

• пошук груп підтримки, партнерів і спонсорів у місцевому середовищі,

державних установах;

• співпраця із засобами масової інформації;

• зв’язок із європейськими партнерами;

• налагодження роботи в мережі євроклубів України та міжнародній мережі;

• організація та налагодження листування зі школами європейських країн;

• участь у проведенні круглих столів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей щодо принципів діяльності

ЄС та його структур;

• сприяння вивченню іноземних мов країн-членів Євросоюзу;

• участь у міжнародних конкурсах і проектах;

• участь у виставках, мистецьких заходах, присвячених ЄС;

• підготовка та проведення пізнавально-розважальних заходів для ознайомлення з культурою країн-членів Євросоюзу;

• навчання ефективному спілкуванню та захисту прав дітей і молоді.

2. Членство, права та обов’язки

2.1. Членство в євроклубі

• членами євроклубу можуть бути діти віком від 10 до 17 років, які визнають Статут євроклубу, його цілі та завдання, виявили своє бажання до активної творчої праці й готові виконувати покладені на них обов’язки;

• прийняття у члени євроклубу проводиться на підставі заяви загальними зборами членів євроклубу;

• членство у євроклубі може бути припинене добровільно за поданою заявою;

• членство у євроклубі може бути припинене шляхом виключення за рішенням загальних зборів євроклубу:

- за порушення (не виконання) умов Статуту про діяльність молодіжного євроклубу, рішень керівництва;

- за дії чи поведінку, яка дискредитує євроклуб та ідеї громадського руху;

• повторний прийом можливий не раніше ніж за два місяці після затвердження рішення про виключення з органів євроклубу;

• членство у євроклубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

2.2. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ МАЮТЬ ПРАВО:

• брати участь у формуванні керівних органів, обирати й бути обраними до складу виборчих органів євроклубу;

• ініціювати заходи, проекти із залученням усіх членів євроклубу або окремих учнів;

• користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб;

• представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

2.3. ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

• брати активну участь у громадській роботі;

• виконувати вимоги Статуту, розпорядження керівництва тощо;

• звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу про свою діяльність;

• сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу;

• дотримуватися високої культури спілкування з колегами, керівниками, викладачами;

• дорожити честю євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.

3. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО

3.1. Загальні збори євроклубу є вищим органом управління (беруть участь

усі члени євроклубу). Загальні збори є легітимними за умови присутності

щонайменше половини членів євроклубу.

3.2.Повноваження загальних зборів:

• ухвалення змін до даного Статуту;

• визначення головних напрямів діяльності євроклубу, ухвалення плану роботи;

• обрання Президента євроклубу;

• прийом нових членів;

• ухвалення рішення про розпуск євроклубу;

• ухвалення інших рішень щодо діяльності євроклубу.

3.3. Загальні збори членів євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на три місяці (відповідно до плану роботи); частіше - за ініціативою Президента євроклубу чи за пропозицією його членів. Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.

3.4. РАДА ЄВРОКЛУБУ є керівним органом у період між зборами і скликається не рідше одного разу на місяць.

3.5. до Ради євроклубу входять:

• керівник євроклубу (учитель);

• заступник керівника євроклубу (особа, якій виповнилося 18 років, студент);

• Президент євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодший 12 років);

• член євроклубу (з числа учнівської молоді, але не молодший 12 років).

3.6. Члени Ради Євроклубу здійснюють свою роботу на громадських засадах.

4. КЕРІВНИК ЄВРОКЛУБУ:

• здійснює керівництво Радою Євроклубу;

• розподіляє обов’язки між членами Ради;

• представляє євроклуб у відносинах із будь-якими юридичними та приватними особами на Україні і за кордоном, укладає угоди, договори та інші операції;

5. Президент євроклубу

5.1. Президента обирають загальні збори євроклубу шляхом таємного голосування на один рік.

5.2. Президент євроклубу та його секретаріат керують та організовують поточну роботу євроклубу в період між загальними зборами.

5.3. Президенту євроклубу надано право представляти інтереси євроклубу.

5.4. Повноваження Президента євроклубу та членів його секретаріату

припиняють у разі:

• добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої письмовою заявою та представленої на загальних зборах євроклубу;

• прийняття рішення загальних зборів членів євроклубу.

Кiлькiсть переглядiв: 126