FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Горбань Євгеній Володимирович -соціальний педагог Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №157 Харківської міської ради Харківської області

/Files/images/Рисунок (13).jpg

Графік роботи соціального педагога
Дні тижня Час роботи
Понеділок 8.30 - 17.00
Вівторок методична робота
Середа 8.30 - 17.00
Четвер 8.30 - 17.00
П'ятниця 8.30 - 17.00

Напрями роботи соціального педагога в школі:

- психологічна підготовка до навчання у школі;

- адаптація дітей до умов перебування у навчально-виховному закладі;

- організація роботи з “важкими” дітьми;

- професійне самовизначення старшокласників;

- організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;

- сприяння психологічному здоров’ю дітей, /підлітків батьків та педагогів

- попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчально виховному закладі;

- організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

- методична робота.

Види роботи соціального педагога в школі:

- діагностична робота;

- прогностична робота;

- консультаційна робота;

-соціально-перетворювальна робота;

-профілактична (просвітницька) робота;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

- зв’язки з громодськістю.

В школі за участю соціального педагога організована робота з соціального захисту дітей пільгових категорій, до яких належать:

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти-напівсироти;

- діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України;

- діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти-інваліди;

- діти з багатодітних родин;

- діти з малозабезпечених родин.

Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:

— формування гуманних відносин між учнями та педагогами;

— охорона і захист прав та інтересів дітей;

— вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності;

— вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей та підлітків;

— створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності;

— організація та координація різних видів позанавчальної діяльності дітей і підлітків;

— попередження конфліктів в учнівських колективах;

— допомога у професійному самовизначенні;

— орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;

— профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями “групи ризику”;

— взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги учням.

Нормативно-правова база

1.Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965 року.

Члени Ради Європи домовились забезпечити своїм народам громадянські та політичні права і свободи, вказані в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно забезпечуватись без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, національної приналежності або соціального походження, твердо вирішивши докладати спільно будь-які зусилля для підвищення рівня життя та забезпечення соціального благополуччя як міського так і сільського населення з допомогою відповідних дій.

2. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р.

Проголошена з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, на їхнє власне благо і на благо суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагались дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово впроваджуваних відповідно до принципів, зазначених в декларації.

3. Конвенція про права дитини від 2.09. 1990 р.

Конвенція – це не стільки перелік прав дитини, скільки всеохоплюючий перелік обов’язків, які держави готові визнати по відношенню до дитини. Ці обов’язки можуть бути прямими, наприклад надання можливості для освіти чи забезпечення належного виконання правосуддя по відношенню до неповнолітніх, або опосередкованими, такі як надання можливості батькам, іншим членам сім’ї чи опікунам грати свої основні ролі та виконувати обов’язки вихователів та захисників.

4. Закон України про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року.

Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

5. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи.

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України – це регулюючий документ, який спрямовує соціальних педагогів здійснювати соціальну роботу в багатьох функціональних сферах з метою задоволення людських потреб, розвитку потенціалу та можливостей особистості.

6. Положення про психологічну службу системи освіти України від 03.05.1999р. № 127.

Положенням визначені основні завдання психологічної служби, зміст діяльності, структура та управління службою. Документ містить додатки про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів в навчальних закладах.

7. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001р.

Ефективність і результативність психологічної допомоги в закладах освіти, а також повне дотримання Етичного кодексу можливе за умови наявності спеціально обладнаного кабінету. Наказ регламентує умови роботи фахівця в окремому кабінеті, вимоги до його оформлення, матеріально-технічне оснащення, умови утримання документації.

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000. № 1/9-352 .

Матеріали щодо планування діяльності, ведення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України (інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2000. Жовтень, № 20).

Даний документ спрямований на координування і вдосконалення діяльності центрів практичної психології та соціальної роботи, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти. В додатках містяться зразки форми планування, обліку і звітності роботи працівників психологічних служб.

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9-324 «Про внесення змін і доповнень до нормативної чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів».

Даний документ спрямований на визначення чисельності посад практичних психологів та соціальних педагогів в закладах освіти та організації їх діяльності.

10. Лист про дотримання нормативно-правових документів№ 01-05/10-425 від 14. 03. 2002року

11. Наказ МОНУ від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

Даний документ визначає функції соціального педагога згідно кваліфікаційної характеристики фахівця, яка представлена в цьому документі. Подаються зразки документації (журнали реєстрації, графіки роботи, зразки соціальних паспортів, актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей, перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу).

12. Наказ МОНУ від 02.07.2009р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».

Цей документ містить зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Мін’юсті 30.12.99 за № 922/4215, виклавши його у новій редакції.

13.Наказ про експертизу соціологічного і психологічного інструментарію № 198 від 26. 06. 2002 року

В документі говориться про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

Всеукраїнські безкоштовні телефони довіри

· Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон довіри»
8 800 500 21 80

За цим номером будь-яка дитина навіть з найвіддаленішого населеного пункту України може звернутися, почути відповідь на важливі, без перебільшення, болючі питання та отримати кваліфіковану консультацію психологів, юристів, педагогів — дітям, батькам. Працює з 09:00-21:00

· Консультація з питань всиновлення, створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї
8 800 50 543 30

· Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей
8 800 500 33 50

· Національної лінії Телефону Довіри з проблем ВІЛ/СНІД
8-800-500-45-10

· Цілодобово, анонімно, безкоштовно Національна «гаряча лінія» по запобіганню торгівлі людьми

8 800 500 22 50

В Харкові

705-04-69 Щодня цілодобово Телефон довіри Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді
771-84-57 По буднях з 9.00 до 17.45 Телефон довіри Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді «Довіра»
706-32-84 По буднях з 17.00 до 21.00 Телефон довіри «Нить Ариадны»
8-800-500-21-80 (безкоштовно зі стаціонарних тел.) Щодня з 9.00 до 21.00 Всеукраїнський телефон довіри для дітей і молоді
м. Харків, вул. Зернова, 6/5, кв. 35 моб.т. (067)572-30-09; (067)718-48-65 Інформаційні, психологічні, юридичні послуги Харківське обласне відділення Всеукраїнського благодійного «Фонду допомоги жертвам насильства»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 145-а т. (057)268-48-77 Інформаційні, психологічні, юридичні послуги Центр «Підлітків у безпеці»
м. Харків, вул. Мироносицька, 99 кв. 97 Юридичні послуги Міжнародний юридичний центр «Легітимний»
61022, м. Харків, Держпром, 4п., 7 пов. т. (057)705-20-61; (057)757-09-74 Інформація, розгляд заяв громадян Управління у справах сім’ї та молоді
Кiлькiсть переглядiв: 453