Повернутися до звичайного режиму
FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

У 2018/ 2019 навчальному році заклад освіти працює над темами:

Педагогічна тема:


Створення умов для розвитку і самореалізації особистості під час навчально-виховного процесу

Методична тема:


Упровадження системи компетентністно зорієнтованого навчання з метою створення умов для якісної освіти

Виховна тема:


Всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, формування соціально активної особистості через системне включення у процес соціальної взаємодії

Завдання на 2018/2019 навчальний рік:

у методичній роботі:

- забезпечити функціонування системи профільного навчання навчальному закладі;
- забезпечити психологічний супровід допрофільного та профільного навчання;
- забезпечити виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
- створити умови для вільного вивчення державної, рідної та іноземної мов;
- використовувати в роботі інноваційні підходи до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;
- впроваджувати сучасні освітні технології, створювати умови для реалізації освітніх запитів кожного учня;
- вдосконалювати роботу щодо надання якісної освіти на підставі компетентнісного підходу до навчання й виховання учнів;
- забезпечити підтримку обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;
- спрямовувати методичну роботу на встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів;
- проводити моніторингові дослідження, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
- підвищувати професійну компетентність педагогів.

у навчанні:

- підвищити рівень якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання в умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти;
- підвищити результативність участі учнів в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та в ІІ етапі МАН.

у вихованні:

- виховувати у дітей любов до України, шанобливе ставлення до роду, сім’ї, повагу до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формувати громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу українського народу;
- спрямовувати діяльність психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;
- забезпечувати подальшу взаємодію з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності навчального закладу тощо;
- прищеплювати школярам культури поведінки і потреби у здоровому способі життя;
- використовувати виховний потенціал системи позашкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості.

в інформатизації:

- формувати інформаційну культуру всіх учасників навчально-виховного процесу;
- використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впроваджувати певні нововведення у навчально-виховний процес;
- забезпечити стовідсоткове заповнення баз даних «Курс: Освіта» для підготовки звітів в ІСУО на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року;
- забезпечити 100% оволодіння педагогічними працівниками основами ІКТ;
- забезпечити інформаційне наповнення сайту навчального закладу.

у створенні здоров’язберігаючого середовища:

- розвивати у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню;
- зберігати та зміцнювати фізичне, психічне і духовне здоров'я дитини;
- запроваджувати технології навчання та виховання дітей, які б забезпечували збереження їхнього фізичного та психічного здоров´я,
розвантаження;
- забезпечувати повноцінний відпочинок та ефективне оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час шкільних канікул;
- продовжити роботу щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів 5 – 11 класів.

у покращенні матеріально-технічної бази:

- вдосконалювати матеріально-технічну базу навчального закладу відповідно до сучасних вимог;
- впроваджувати енергозберігаючі заходи;
- продовжити благоустрій території навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 445